Apie mūsų Polikliniką

VšĮ Kauno Šančių poliklinika randasi žemuosiuose Šančiuose A.Juozapavičiaus pr. 72, Kaune. Poliklinika turi padalinius: sveikatos priežiūros centą Panemunės mikrorajone Kampiškių g.3, Rokų ambulatoriją Rokuose J.Borutos g 16 ir vairuotojų medicininę komisiją bei profilaktinių medicininių tikrinimų kabinetą - Kalniečių mikrorajone Pakraščio g 72.
sanciu_p_vizual
1921m. gegužės mėnesį Kauno miesto savivaldybės lėšomis buvo įsteigta Šančių rajoninė ambulatorija, kuri buvo dabartinės VŠĮ Kauno Šančių    poliklinikos užuomazga. VŠĮ Kauno Šančių poliklinika 1997 m. liepos 4 d. po restruktūrizacijos atsiskyrus nuo III-ios Kauno klinikinės ligoninės  tapo  savarankiška.

“Poliklinikoje

 • Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
 • Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
 • Psichikos sveikatos paslaugos
 • Profilaktinių apžiūrų kabinetas
 • Vairuotojų medicininė komisija

Pacientų patogumui, visi tyrimai bei procedūros atliekamos poliklinikoje, į stacionarus bei tretinio lygio įstaigas nukreipiama sudėtingų susirgimų atvejais tyrimų atlikimui, konsultacijoms,  gydymui.

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys:

 •  nuolat tobulinti poliklinikos kokybės      vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2001 standarto reikalavimus,      ją kasmet peržiūrint;
 • vykdyti ligų      prevenciją, diagnostiką, gydymo, slaugos bei reabilitacijos veiklą;
 • racionaliai      naudoti ligonių sveikatos priežiūrai skirtus išteklius;
 • operatyviai      reaguoti ir analizuoti pacientų skundus;
 • ugdyti  pacientų ir medicinos darbuotojų      tarpusavio pasitikėjimą ir pasitikėjimą, formuoti naują požiūrį į pacientą      kaip asmenybę;
 • teikti      medicinines paslaugas su mažiausiomis       laiko sąnaudomis ir rizika       paciento sveikatai, apie tai informuojant pacientą;
 • nuolat kelti      viso asmens sveikatos priežiūros personalo kvalifikaciją;
 • Rūpintis      medicininės technikos ir įrangos atnaujinimu.

Poliklinikos vadovybė įsipareigoja:

 • gerinti asmens      sveikatos priežiūros paslaugų teikimo administravimą;
 • siekti      rūpestingo, atsargaus ir kvalifikuoto mediko standarto įgyvendinimo;
 • didinti      darbuotojų pasitenkinimą darbu bei tarpusavio supratimą;
 • pripažinti darbuotojų      nuopelnus ir skatinti juos tobulinti asmens sveikatos priežiūros      paslaugas.