Informacija Pacientams

Prisirašymo tvarka

 Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą asmens sveikatos priežiūros centrą ir konkretų gydytoją (šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją ir gydytoją psichiatrą). Pasirinkęs gydymo įstaigą ir gydytoją, asmuo įstaigos registratūroje turi užpildyti prašymą . Asmeniui pasirinkus gydymo įstaigą, bet nepasirinkus gydytojo, savo sutikimą gydytis pas įstaigos administracijos paskirtą gydytoją asmuo patvirtina pasirašydamas minėtą prašymą. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje jis prisirašo, moka 0,29 Eur mokestį.
Prisirašius prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos, ją keisti galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo dienos. Asmuo (globėjas), anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininių dokumentų persiuntimą jo pasirinktai įstaigai moka 2,90 Eur mokestį.
Jeigu asmuo yra pateikęs prašymus kelioms pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, galiojančiu laikomas paskutinis jo prašymas (vėliausiai pateiktas).

Asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios gydymo įstaigos gydytoją, registravimas

Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pildo nustatytos formos prašymą.

Prisirašančiųjų prie poliklinikos Psichikos sveikatos centro registravimas

Asmuo prisirašęs prie VšĮ Kauno Šančių poliklinikos ar jos padalinių  automatiškai priregistruojamas VšĮ Kauno Šančių poliklinikos Psichikos sveikatos centre. Jei Asmuo pageidauja rinktis kitą Psichikos sveikatos centrą, jis turi papildomai prisirašyti  pasirinktame Psichikos sveikatos centre.

Prisirašydami gydymo įstaigose asmenys privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Antras mygtukas

Informacija ruošiama

Trečias mygtukas

Informacija ruošiama