Informacija vaistų reklamuotojams

 

PATVIRTINA
Direktorės
Zitos Česnavičienės
2015-09-02 įsakymu Nr. 1.2.21                                                                                

 

VAISTŲ REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ Į VŠĮ KAUNO ŠANČIŲ POLIKLINIKĄ TVARKA

 

VšĮ Kauno Šančių poliklinikoje vaistų reklamuotojų vizitai registruojami „Vaistų reklamuotojų vizitų registracijos žurnale“, kuriame yra šios grafos: registracijos data vaistų reklamuotojo vardas ir pavardė, darbovietė ir telefono Nr., vizito data ir laikas, vizito tikslas (tema), specialisto vardas pavardė (su kuriuo pageidauja susitikti), jei planuojama grupinis susitikimas, nurodoma kokiems specialistams jis skirtas.

Vaistų reklamuotojai registruojasi sekretoriate, tel. 837340233 arba el. paštu info@sanciupoliklinika.lt .

Vaistų reklamuotojai pasirenka jiems tinkamiausią žurnale nurodytą laiką (kas antras kiekvieno mėnesio ketvirtadienis).

Jeigu siekiama asmeniškai susitikti su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, vaistų reklamuotojas nurodo šio specialisto vardą ir pavardę.  Reklamuotojai individualaus vizito laiką (prieš užsiregistruodami sekretoriate, telefonu ar el. paštu) derina su gydytoju (telefonu su gydytojų kabinetais sujungia komutatorius 8 37 34 22 70). Vizitai pas sveikatos priežiūros specialistus turi būti atliekami ne pacientų priėmimo laiku, susitikimo trukmė iki 20 min.

Direktorė, jai nesant, direktorės pavaduotoja gydymui, susipažinusi su įrašais registracijos žurnale, per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl sutikimo reklamuoti vaistą ir apie tai pažymi atitinkamoje žurnalo grafoje. Vaistų reklamuotojas po 3 darbo dienų kreipiasi į sekretoriatą telefonu 8 37 34 20 24 arba el. paštu info@sanciupoliklinika.lt dėl informacijos apie direktorės sprendimą suteikimo.

Susitikimo su gydytojais trukmė iki 20 min., poliklinikos salėje (236 kab.).

Kiekvieno vizito į VšĮ Kauno Šančių polikliniką metu, vaistų reklamuotojas turi pateikti kiekvieno reklamuojamo vaistinio preparato charakteristikų santrauką, vartojimo ypatumus bei informuoti apie vaistinio preparato pakuotės maksimalią mažmeninę kainą ir kompensuojamą dalį, jei kompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Apribojimai:

  • pas vieną gydytoją ne daugiau vieno individualaus susitikimo per dieną su vaistų reklamuotoju, susitikimo trukmė iki 20 min.;
  • reklamuotojas gali rezervuoti tik vieną individualų susitikimą į priekį pas tą patį gydytoją;
  • individualus to paties reklamuotojo vizitas pas gydytoją ne dažniau nei kartą per 3 mėnesius;
  • To pačios farmacinės įmonės vaistų reklamuotojas pateikia reklaminę informaciją apie vaistą grupei gydytojų ne dažniau kaip kartą per 3 mėnesius, susitikimo trukmė iki 20 minučių.

Poliklinikos vidaus audito grupės vadovė kartą per metus (esant reikalui ir dažniau) organizuoja vidaus auditą dėl vaistų reklamuotojų vizitų laikymosi tvarkos.

Nustačius vaistų reklamuotojų vizitų pas gydytojus tvarkos pažeidimą, vidaus audito vadovė informuoja poliklinikos direktorę (jei nesant, pavaduotoją gydymui), bei surašo protokolą. Direktorė arba jos pavaduotoja gydymui pateikia šią informaciją reklamos davėjų vadovybei bei Valstybinės vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM.

Nustačius pakartotinius šios tvarkos pažeidimus, sprendžiamas klausimas dėl konkrečios farmacijos įmonės darbuotojų lankymosi poliklinikoje dėl susitikimų ar reklaminių renginių uždraudimo.